top of page

BRAINERY On-line

Interaktívny formát on-line vzdelávania vašich zamestnancov.

V Brainery sa zameriavame na rozvoj výsostne aktuálnych a vitálnych tzv: "Future skills" kompetencií vašich zamestnancov, ktoré ich naučia rozmýšľať komplexnejšie, uvažovať kritickejšie, porozumieť ľudskému správaniu, zvládať vypäté situácie, vlastný emočný svet i myslieť nad rámec zaužívaných štandardov a adaptívne.

Pútavý obsah reflektujúci na aktuálne potreby, ktorý im sprostredkuje vedecké poznatky multidisciplinárneho charakteru s okamžitou aplikáciou do praxe. Zažite Olíviu v atraktívnom on-line prostredí takmer ako naživo – „Home 2 Home“.

Spoločne absolvujeme 5 vzdelávacích modulov. Informácie, ktoré získate sú založené na najnovších poznatkoch z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie. U nás podľa hesla: „Ak pôjdeme proti vlastnej biológii, nemôžme uspieť."

Olivia H
CHIEF THOUGHT PROVOKER
  • White LinkedIn Icon

Olívia je pozitívna skeptička, lektorka a autorka konceptu Future skills. Vyučuje na Slovensku, v zahraničí i na akademickej pôde. Mozgové závity ponamáhala klientom ako IBM, Lenovo, Dell, Swiss Re, Allianz, PWC, Amcham a mnoho ďalším.

Za svoje dlhodobé snaženie v oblasti vzdelávania bola vo februári 2019 ovenčená titulom Lektor roka s rekordným počtom 21 nominácií.

Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018
Olívia vzdeláva:
kisspng-hewlett-packard-logo-lenovo-comp
dell_logo.png
IBM_logo.png
nexteria-new.png
EUBA.png
logo-uniqa.png
SR_Logo_RGB_Lake.png
CSOB_logo_with_claim.png
ZSE.png

On-Line 

Vzdelávanie z pohodlia domova alebo office cez platformu Zoom, Skype alebo Microsoft Teams.

3 hodiny

Interaktívneho, firemného workshopu k jednému modulu.

Vedecké poznatky

Postavené na štúdiách prestížnych univerzít - Stanford, Yale, MIT, Harvard a iných.

Brainery® - The Future Skills Concept (Introduction)
HighBrõws

Brainery® - The Future Skills Concept (Introduction)

ZRUČNOSTI PRE 21. STOROČIE

Lektorka Roka

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj nami zadefinovaných kompetencií kľúčový. V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si vybrať z množstva informácií tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritické i adaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom vám samo o sebe úspech nezaručí, musíte sa vedieť aj predať. Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied, vaša emocionálna a sociálna inteligencia, ktorú narozdiel od klasickej inteligencie môžete ľahšie rozvíjať. 

VZDELÁVACIE MODULY

 Každá z rozvíjaných zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností vám umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti a vytvoriť tak skutočnú pridanú hodnotu pre vás i pre vašu spoločnosť.

Future skills

ELASTICKÉ MYSLENIE

ILÚZIA RACIONALITY

Ľudské rozhodovanie, kritické myslenie a veda o presviedčaní.

EMOČNÁ AGILITA

Flexibilná práca s vlastným emočným a myšlienkovým svetom namiesto emočnej rigidity.

ZMENA A ADAPTÁCIA

Adaptívne myslenie a zmena pohľadom neurovedy.

DE-STRESS

Čo nás neuroveda učí o strese a jeho zvládaní.

​Čo nás neuroveda učí a kreatívnom myslení a kognitívnej flexibilite.

"Na agentúru Highbrõws sme sa obrátili s otázkou, ako ďalej rozvinúť prebiehajúcu firemnú iniciatívu Future Ready Skills zameranú na rozvoj zručností, ktoré považujeme pre budúcnosť za zásadné. Ich unikátne koncepty založené na vedeckých poznatkoch ponúkajú nové perspektívy a navádzajú uvažovať nad výzvami či problémami iným spôsobom. Či už to bola tvorba samotného obsahu alebo jeho marketing, ocenili sme profesionálnu spoluprácu a kreatívne riešenie našich požiadaviek."

Lucia Groneova.png
swiss re.png

Lucia Groneova

Head of HR Bratislava, Swiss Re

Brainery Quarantine

"HOME 2 HOME"

Learning

OBJEDNAŤ SI BRAINERY ON-LINE 

1 Modul - 3 hodiny on-line interaktívneho "Home 2 Home" vzdelávania pre max. 15 zamestnancov.

2350 €

DO SKORÉHO VIDENIA

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

bottom of page