top of page

MODUL 5

ZMENA a ADAPTÁCIA - ELASTICKÉ MYSLENIE

Čo nás neuroveda učí o kognitívnej flexibilite a adaptívnom myslení a zmene.

Svet sa stáva zo dňa na deň menej a menej predvídateľným miestom na život. Všetko okolo nás je v pohybe, a ak sa nechceme stať ohrozeným druhom, musíme sa naučiť na toto neustále sa meniace prostredie adaptovať. Adaptívne myslenie ako schopnosť rozpoznať neočakávané situácie, zvážiť pohotovo a flexibilne možnosti a vybrať tú najlepšiu, je to čo v týchto časoch dokáže pomôcť každému. Na tomto stretnutí si prezradíme ako naša biológia prirodzene reaguje na zmeny aj v kontexte súčasnej situácie. Ako zvládať stres spojený so zmenou? Ako si vytvoriť nové funkčné návyky? Ako sa cez aktuálne zmeny preniesť ľahšie? Ako ich dizajnovať, iniciovať a komunikovať tak, aby boli prijaté priaznivo? Čo náš mozog pri adaptácii na zmenu potrebuje ako soľ a odpovede na vyššie spomenuté otázky sa dozviete na stretnutí. Čakajú vás zaujímavé pohľady na zmenu perspektívou neurovedy a evolučnej biológie.

bottom of page