© 2020 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white

BRAINERY - Zručnosti BudúCnosti

Večerná škola otvorená pre verejnosť, pod vedením Olívie Hurbanovej - Lektorky roka.

Brainery sa zameriavame na rozvoj kľúčových kompetencií budúcnosti, ktoré vás naučia rozmýšľať komplexnejšie, uvažovať kritickejšie, porozumieť ľudskému správaniu a nazerať na svet okolo seba tolerantnejšie.

Informácie, ktoré získate sú založené na najnovších poznatkoch z behaviorálnych vied a neurobiológie.

 

Brainery pozostáva z 5 modulovĽudské rozhodovanie a kritické myslenie, Emocionálna a sociálna inteligencia, Kognitívne skreslenia vo vyjednávaní, Veda o presviedčaní, Kreatívne a adaptívne myslenie, Konverzačná inteligencia, storytelling a vystupovanie na verejnosti. 

Okrem interaktívnych prednášok vás čakajú rôzne cvičenia, testy, certifikované hry a diskusie. Po ukončení získate certifikát o absolvovaní.

Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj nami zadefinovaných kompetencií kľúčový. V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si vybrať z množstva informácií tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritické i adaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom vám samo o sebe úspech nezaručí, musíte sa vedieť aj predať. Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied, vaša emocionálna a sociálna inteligencia, ktorú narozdiel od klasickej inteligencie môžete ľahšie rozvíjať. 

Nadobudnuté poznatky a skúsenosti vám pomôžu urobiť krok vpred v týchto oblastiach:

Medziľudské vzťahy

 Kariéra a profesný rast

Marketing a komunikácia

VZDELÁVACIE MODULY

 Každá z rozvíjaných zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností vám umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti a vytvoriť tak skutočnú pridanú hodnotu pre vás i pre vašu spoločnosť.

KREATÍVNY MONZÚN

ILÚZIA RACIONALITY

Ľudské rozhodovanie, kritické myslenie a veda o presviedčaní.

ROZUM A CIT

Sociálna a emocionálna inteligencia

v každodennom živote z pohľadu neurovedy.

ZEN

Princípy ZENu pretavené do rečníckeho prejavu. Konverzačná inteligencia a storytelling.

STRATEGICKÉ VYJEDNÁVANIE

Mýty a kognitívne skreslenia v negociácii.

​Čo nás neuroveda učí a kreatívnom myslení a zmene.

BRAINERY

Zručnosti pre 21. storočie

Začíname: 11. 2. 2020

Kedy: každý utorok od 18:00 do 21:00

Trvanie: 10 týždňov 

Kde: v priestoroch kaviarne FACH 

Cena: 1200 € s DPH/osoba

DO SKORÉHO VIDENIA

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.