BRAINERY - Zručnosti BudúCNOSTI

Večerná škola "Future skills" otvorená pre verejnosť pod taktovkou Olívie Hurbanovej.

Brainery sa zameriavame na rozvoj kľúčových kompetencií budúcnosti, ktoré vás naučia rozmýšľať komplexnejšie, uvažovať kritickejšie, porozumieť ľudskému správaniu a nazerať na svet okolo seba tolerantnejšie.

Informácie, ktoré získate sú založené na najnovších poznatkoch z behaviorálnych vied a neurobiológie.

 

Brainery trvá 10 týždňov a pozostáva z 5 vzdelávacích modulovĽudské rozhodovanie a kritické myslenie, Emocionálna a sociálna inteligencia, Kognitívne skreslenia vo vyjednávaní, Veda o presviedčaní, Kreatívne a adaptívne myslenie, Konverzačná inteligencia, storytelling a vystupovanie na verejnosti. 

Okrem interaktívnych prednášok v krásnych priestoroch FACHu, vás čakajú rôzne cvičenia, testy, certifikované hry a diskusie.

Po ukončení získate certifikát o absolvovaní.

Olívia vzdeláva:
Olivia Hurbanova
Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018
Podcast:
z%C3%8C%C2%8Ceny_v_biznise_edited.png
Brainery

ZRUČNOSTI PRE 21. STOROČIE

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj nami zadefinovaných kompetencií kľúčový. V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si vybrať z množstva informácií tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritické i adaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom vám samo o sebe úspech nezaručí, musíte sa vedieť aj predať. Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied, vaša emocionálna a sociálna inteligencia, ktorú narozdiel od klasickej inteligencie môžete ľahšie rozvíjať. 

UPLATNENIE VEDOMOSTÍ

Nadobudnuté poznatky a skúsenosti vám pomôžu urobiť krok vpred v týchto oblastiach:

Medziľudské vzťahy

 Kariéra a profesný rast

HR, Marketing a komunikácia

VZDELÁVACIE MODULY

 Každá z rozvíjaných zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností vám umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti a vytvoriť tak skutočnú pridanú hodnotu pre vás i pre vašu spoločnosť.

KREATÍVNY MONZÚN

ILÚZIA RACIONALITY

Ľudské rozhodovanie, kritické myslenie a veda o presviedčaní.

ROZUM A CIT

Emočná agilita a sociálna inteligencia

v každodennom živote z pohľadu neurovedy.

ZEN

Princípy ZENu pretavené do rečníckeho prejavu. Konverzačná inteligencia a storytelling.

STRATEGICKÉ VYJEDNÁVANIE

Mýty a kognitívne skreslenia v negociácii.

​Čo nás neuroveda učí a kreatívnom myslení a zmene.

BRAINERY OČAMI ŠTUDENTOV

"... máloktoré vzdelávacie kurzy sú podložené výsledkami skutočného vedeckého bádania z kvalitných zdrojov a vedeckej literatúry..."

Jana Blštáková, PhD - prodekanka Ekonomickej univerzity v Bratislave

"...páčilo sa mi, že sme sa nedržali "zaužívaných" teóriií, práve naopak, nazerali sme na ne kritickým okom a z nových uhlov pohľadu."

Kristína M. Mendonca - FinOps manager, Amazon

"... Ak sa chcete o sebe a svojich blízkych dozvedieť viac a pozorumieť ich niekedy nepochopiteľnému správaniu, tak Brainery je jasná voľba ;)"

Radovan Debnár - CEO, Learn2Code

"Brainery mi ukázalo, čo všetko máme my-ľudia, spoločné, aké dôležité úlohy má náš mozog a ako pracovať s tým, čo nás rozdeľuje."

Nataša Rokoszová - Marketing Manager, Sportservis

"...Olívia je stále najinšpiratívnejšou ženou, akú poznám. :)"

Andrea Droščínová - Business Development Manager, Strossle

BRAINERY

Zručnosti pre 21. storočie

Začíname: 22. septembra 2020

Kedy: každý utorok od 18:00 do 21:00

Trvanie: 10 týždňov 

Kde: v priestoroch kaviarne FACH 

Cena: 1200 €/osoba

*V prípade reštrikcií v súvislosti s COVID-19 bude výuka prebiehať on-line s bonusovými témami a hodinami navyše. 

 

"Brainery odporúčam ľuďom, ktorí chcú o trochu viac porozumieť sebe aj iným. Odporúčam ho ľuďom, ktorí hľadajú hlbšie súvislosti a radi o nich premýšľajú. Ľuďom, ktorí sa chcú obohatiť o nové poznatky o ľudskom správaní bez toho, aby museli študovať siahodlhe vedecké knihy a výskumy. A tiež pre ľudí, ktorí budú mať po programe chuť vedieť stále viac a teda nakoniec tie knihy študovať začnú:). Po programe Brainery sa už nebudete pozerať na svet, vzťahy, správanie tak ako predtým. Budete sa pozerať novými očami, budete mať viac pochopenia a to, čo vás možno aj doteraz hnevalo, dostanete minimálne na neutrálnu úroveň. Skrátka vás to zmení. Olívia a Matej, ďakujem!"

Lucia Krajčíková

Head of Human Resources, BNP Paribas

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my,

že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

© 2020 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white