top of page

MODUL 5

ZEN

Princípy ZENu pretavené do rečníckeho prejavu. Konverzačná inteligencia a storytelling.

Tento modul vás prevedie princípmi ZENU pretavenými do prezentácie a vášho rečníckeho prejavu. Na základe najnovších poznatkov z neurovedy sa dozviete, na čo ľudské ucho rado počuje a čo naše oko rado vidí. Ako teda namiešať ten správny elixír kvalitnej komunikácie? Častokrát sa snažíme druhých presvedčiť silnými argumentami alebo faktami. Veda nám však hovorí, že náš mozog nie je nastavený na porozumenie a udržanie faktických informácií na dlhú dobu.

V čom teda tkvie tajomstvo úspechu skvelých rečníkov?

Náš mozog je nastavený načúvať a uchovať si príbeh.

Naučíme sa umeniu prerozprávať akékoľvek fakty nielen z pracovného prostredia formou silného príbehu. Pozóóór - budete sa učiť priamo od majstrov kinematografie a z poznatkov neurovedy.

bottom of page