top of page

BRAINERY PRE SPOLOČNOSTI

Unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj potenciálu budúcich i súčasných lídrov, ktorí ich naučí hlbšie porozumieť ľudskému správaniu a vytvárať tak priaznivejšie prostredie pre seba i ľudí okolo. Porozumenie ľudskej biológii a jej interakcie s prostredím zásadným spôsobom prispieva k osobnej odolnosti, udržateľnosti, vyššej kreativite, kooperácii, empatii a v neposlednom rade vyššej angažovanosti a výkonnosti.

Program je založený na najnovších poznatkoch z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie.

Zároveň aplikuje najefektívnejšie formy učenia, zapája všetky zmysly - MULTISENSORY, je interaktívny, využíva virtuálnu realitu a certifikované nástroje “game based learning”.

Tento koncept rešpektuje fakt, že pre rozvoj danej kompetencie a zručnosti je nesmierne dôležitý ekosystém, v ktorom danú kompetenciu a zručnosť rozvíjame. Nami zvolené jedinečné priestory sú vyberané nielen s ohľadom na estetiku, ale v prvom rade s ohľadom na biologické aspekty a podporu kompetencií, ktoré sa snažíme rozvíjať. Prostredie a sofistikované využitie jednotlivých prvkov prostredia tak vie maximálne podporiť rozvoj daných kompetencií.

Olívia Hurbanová HighBrõws.png
CHIEF THOUGHT PROVOKER
  • White LinkedIn Icon

Olívia je pozitívna skeptička, lektorka a autorka konceptu Future Skills. Vyučuje na Slovensku, v zahraničí i na akademickej pôde. Mozgové závity ponamáhala klientom ako IBM, Lenovo, Dell, Swiss Re, Allianz, PWC, Henkel, Amcham a mnoho ďalším.

Za svoje dlhodobé snaženie v oblasti vzdelávania bola vo februári 2019 ovenčená titulom Lektor roka s rekordným počtom 21 nominácií.

Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018

ZRUČNOSTI PRE 21. STOROČIE

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj nami zadefinovaných kompetencií kľúčový. V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si vybrať z množstva informácií tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritické i adaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na humanizáciu profesií, ktoré vykonávajú ľudia a na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom vám samo o sebe úspech nezaručí, musíte sa vedieť aj predať. Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied, vaša emocionálna a sociálna inteligencia, ktorú narozdiel od klasickej inteligencie môžete ľahšie rozvíjať. 

Soft Skills

SPÚŠŤAČE SPOLOČENSKÝCH ZMIEN

Tieto fenomény formujú a radikálne menia našu spoločnosť a vyvíjajú tlak na rozvoj špecifických zručností.

*zdroj, IFTF, Future Work Skills 2030

HighBrows evolucia

Globalizácia a migrácia

detektor

Informačný pretlak

Android

Automatizácia a robotizácia

VZDELÁVACIE MODULY

 Každá z rozvíjaných zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností vám umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti a vytvoriť tak skutočnú pridanú hodnotu pre vás i pre vašu spoločnosť.

Soft Skills

KREATÍVNY MONZÚN

ILÚZIA RACIONALITY

Ľudské rozhodovanie, kritické myslenie a veda o presviedčaní.

ROZUM A CIT

Emočná agilita a sociálna inteligencia

v každodennom živote z pohľadu neurovedy.

ZEN

Princípy ZENu pretavené do rečníckeho prejavu. Konverzačná inteligencia a storytelling.

STRATEGICKÉ VYJEDNÁVANIE

Mýty a kognitívne skreslenia v negociácii.

​Čo nás neuroveda učí o kreatívnom myslení a zmene.

VZDELÁVACIE BALÍČKY

Pripravili sme pre vás 3 balíčky, ktoré si môžete vyskladať z modulov podľa vašich požiadaviek, alebo vám po audite nadizajnujeme Brainery presne podľa vašich potrieb.

BRAINERY

TYRO

1 MODUL / 2 DNI

Program TYRO zahŕňa 1 modul podľa vášho výberu, rozložený do dvoch školiacich dní v unikátne vybranom ekosystéme s “multisensory” zážitkom, ubytovaním pre 10 osôb a vynikajúcim stravovaním počas celého programu Brainery. 

BRAINERY

ADEPT

3 MODULY / 6 DNÍ

Program ADEPT zahŕňa 3 moduly podľa  vášho výberu, rozložené do šiestich školiach dní v unikátne vybranom ekosystéme s “multisensory” zážitkom, ubytovaním pre 10 osôb a vynikajúcim stravovaním počas celého programu Brainery. Moduly si môžete rozložiť do  viacerých termínov počas roka.

BRAINERY

VIRTUOSO

5 MODULOV / 10 DNÍ

Program VIRTUOSO zahŕňa kompletný balík Brainery.  Moduly sú rozložené do desiatich školiacich dní v unikátne vybranom ekosystéme s “multisensory” zážitkom, ubytovaním pre 10 osôb a vynikajúcim stravovaním počas celého programu Brainery. Moduly si môžete rozložiť do  viacerých termínov počas roka.

"V ČSOB si plne uvedomujeme potrebu neustále prinášať inovatívne produkty a služby. Nutným predpokladom pre inovatívne spoločnosti sú však ľudia: inovatívni, kreatívni, vybavení potrebnými zručnosťami pre budúcnosť. Naše ČSOB Surf Studio pripravuje rôzne eventy s cieľom budovať tieto zručnosti. Pre podporu kreativity sme si vybrali workshop Kreatívny monzún s lektorkou 
Olíviou Hurbanovou zo spoločnosti HighBrõws. Olívia nám pomohla uvedomiť si jednotlivé prvky kreatívneho myslenia a výrazne nás posunula k jeho aplikovaniu v našej každodennej práci. Ďakujeme."

Martin Renner

Špecialista inovačného štúdia, ČSOB

CSOB logo png
Renner CSOB
surf studio logo png

STRETNIME SA OSOBNE

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

bottom of page