BRAINERY PRE SPOLOČNOSTI

Unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj potenciálu budúcich i súčasných lídrov, ktorí ich naučí hlbšie porozumieť ľudskému správaniu a vytvárať tak priaznivejšie prostredie pre seba i ľudí okolo. Porozumenie ľudskej biológii a jej interakcie s prostredím zásadným spôsobom prispieva k osobnej odolnosti, udržateľnosti, vyššej kreativite, kooperácii, empatii a v neposlednom rade vyššej angažovanosti a výkonnosti.

Program je založený na najnovších poznatkoch z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie. Zároveň aplikuje najefektívnejšie formy učenia, zapája všetky zmysly - MULTISENSORY, je interaktívny, využíva virtuálnu realitu a certifikované nástroje “game based learning”.

Tento koncept rešpektuje fakt, že pre rozvoj danej kompetencie a zručnosti je nesmierne dôležitý ekosystém, v ktorom danú kompetenciu a zručnosť rozvíjame. Nami zvolené jedinečné priestory sú vyberané nielen s ohľadom na estetiku, ale v prvom rade s ohľadom na biologické aspekty a podporu kompetencií, ktoré sa snažíme rozvíjať. Prostredie a sofistikované využitie jednotlivých prvkov prostredia tak vie maximálne podporiť rozvoj daných kompetencií.

Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018
Lektorka Olivia

ZRUČNOSTI PRE 21. STOROČIE

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj nami zadefinovaných kompetencií kľúčový. V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si vybrať z množstva informácií tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritické i adaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na humanizáciu profesií, ktoré vykonávajú ľudia a na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom vám samo o sebe úspech nezaručí, musíte sa vedieť aj predať. Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied, vaša emocionálna a sociálna inteligencia, ktorú narozdiel od klasickej inteligencie môžete ľahšie rozvíjať. 

SPÚŠŤAČE SPOLOČENSKÝCH ZMIEN

Tieto fenomény formujú a radikálne menia našu spoločnosť a vyvíjajú tlak na rozvoj špecifických zručností.

*zdroj, IFTF, Future Work Skills 2030

Globalizácia a migrácia

Informačný pretlak

Automatizácia a robotizácia

VZDELÁVACIE MODULY

 Každá z rozvíjaných zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností vám umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti a vytvoriť tak skutočnú pridanú hodnotu pre vás i pre vašu spoločnosť.

KREATÍVNY MONZÚN

ILÚZIA RACIONALITY

Ľudské rozhodovanie, kritické myslenie a veda o presviedčaní.

ROZUM A CIT

Emočná agilita a sociálna inteligencia

v každodennom živote z pohľadu neurovedy.

ZEN

Princípy ZENu pretavené do rečníckeho prejavu. Konverzačná inteligencia a storytelling.

STRATEGICKÉ VYJEDNÁVANIE

Mýty a kognitívne skreslenia v negociácii.

​Čo nás neuroveda učí a kreatívnom myslení a zmene.

Elesko

MULTISENSORY LEARNING EXPERIENCE

VZDELÁVACIE BALÍČKY

Pripravili sme pre vás 3 balíčky, ktoré si môžete vyskladať z modulov podľa vašich požiadaviek, alebo vám po audite nadizajnujeme Brainery presne podľa vašich potrieb.

BRAINERY

TYRO

1 MODUL / 2 DNI

Program TYRO zahŕňa 1 modul podľa vášho výberu, rozložený do dvoch školiacich dní v unikátne vybranom ekosystéme s “multisensory” zážitkom, ubytovaním pre 10 osôb a vynikajúcim stravovaním počas celého programu Brainery. 

BRAINERY

ADEPT

3 MODULY / 6 DNÍ

Program ADEPT zahŕňa 3 moduly podľa  vášho výberu, rozložené do šiestich školiach dní v unikátne vybranom ekosystéme s “multisensory” zážitkom, ubytovaním pre 10 osôb a vynikajúcim stravovaním počas celého programu Brainery. Moduly si môžete rozložiť do  viacerých termínov počas roka.

BRAINERY

VIRTUOSO

5 MODULOV / 10 DNÍ

Program VIRTUOSO zahŕňa kompletný balík Brainery.  Moduly sú rozložené do desiatich školiacich dní v unikátne vybranom ekosystéme s “multisensory” zážitkom, ubytovaním pre 10 osôb a vynikajúcim stravovaním počas celého programu Brainery. Moduly si môžete rozložiť do  viacerých termínov počas roka.

"V ČSOB si plne uvedomujeme potrebu neustále prinášať inovatívne produkty a služby. Nutným predpokladom pre inovatívne spoločnosti sú však ľudia: inovatívni, kreatívni, vybavení potrebnými zručnosťami pre budúcnosť. Naše ČSOB Surf Studio pripravuje rôzne eventy s cieľom budovať tieto zručnosti. Pre podporu kreativity sme si vybrali workshop Kreatívny monzún s lektorkou 

Olíviou Hurbanovou zo spoločnosti HighBrõws. Olívia nám pomohla uvedomiť si jednotlivé prvky kreatívneho myslenia a výrazne nás posunula k jeho aplikovaniu v našej každodennej práci. Ďakujeme."

Martin Renner

Špecialista inovačného štúdia, ČSOB

STRETNIME SA OSOBNE

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

© 2021 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white