© 2020 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white

BRAINERY PRE SPOLOČNOSTI

Unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj potenciálu budúcich i súčasných lídrov, ktorí ich naučí hlbšie porozumieť ľudskému správaniu, rozmýšľať komplexnejšie, uvažovať kriticky a nazerať na svet okolo seba tolerantnejšie.

Program je založený na najnovších poznatkoch z behaviorálnych vied a neurobiológie. Zároveň aplikuje najefektívnejšie formy učenia, zapája všetky zmysly - MULTISENSORY, je interaktívny, využíva virtuálnu realitu a certifikované nástroje “game based learning”.

Tento koncept rešpektuje fakt, že pre rozvoj danej kompetencie a zručnosti je nesmierne dôležitý ekosystém, v ktorom danú kompetenciu a zručnosť rozvíjame. Nami zvolené jedinečné priestory sú vyberané nielen s ohľadom na estetiku, ale v prvom rade s ohľadom na podporu kompetencií, ktoré sa snažíme rozvíjať. Prostredie a sofistikované využitie jednotlivých prvkov prostredia tak vie maximálne podporiť rozvoj daných kompetencií.

Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj nami zadefinovaných kompetencií kľúčový. V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si vybrať z množstva informácií tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritické i adaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom vám samo o sebe úspech nezaručí, musíte sa vedieť aj predať. Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied, vaša emocionálna a sociálna inteligencia, ktorú narozdiel od klasickej inteligencie môžete ľahšie rozvíjať. 

Tieto fenomény formujú a radikálne menia našu spoločnosť a vyvíjajú tlak na rozvoj špecifických zručností.

*zdroj, IFTF, Future Work Skills 2020

Globalizácia a migrácia

Informačný pretlak

Automatizácia a robotizácia

 Každá z rozvíjaných zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností vám umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti a vytvoriť tak skutočnú pridanú hodnotu pre vás i pre vašu spoločnosť.

KREATÍVNY MONZÚN

ILÚZIA RACIONALITY

Ľudské rozhodovanie, kritické myslenie a veda o presviedčaní.

ROZUM A CIT

Sociálna a emocionálna inteligencia

v každodennom živote z pohľadu neurovedy.

ZEN

Princípy ZENu pretavené do rečníckeho prejavu. Konverzačná inteligencia a storytelling.

STRATEGICKÉ VYJEDNÁVANIE

Mýty a kognitívne skreslenia v negociácii.

​Čo nás neuroveda učí a kreatívnom myslení a zmene.

Pripravili sme pre vás 3 programy, z ktorých si môžete vyskladať balíčky z modulov podľa vašich potrieb, alebo vám po audite potrieb nadizajnujeme Brainery presne podľa vašich požiadaviek.

BRAINERY

TYRO

1 MODUL / 2 DNI

Program TYRO zahŕňa 1 modul podľa vášho výberu, rozložený do dvoch školiacich dní v unikátne vybranom ekosystéme s “multisensory” zážitkom, ubytovaním pre 10 osôb a vynikajúcim stravovaním počas celého programu Brainery. 

BRAINERY

ADEPT

3 MODULY / 6 DNÍ

Program ADEPT zahŕňa 3 moduly podľa  vášho výberu, rozložené do šiestich školiach dní v unikátne vybranom ekosystéme s “multisensory” zážitkom, ubytovaním pre 10 osôb a vynikajúcim stravovaním počas celého programu Brainery. Moduly si môžete rozložiť do  viacerých termínov počas roka.

BRAINERY

VIRTUOSO

5 MODULOV / 10 DNÍ

Program VIRTUOSO zahŕňa kompletný balík Brainery.  Moduly sú rozložené do desiatich školiacich dní v unikátne vybranom ekosystéme s “multisensory” zážitkom, ubytovaním pre 10 osôb a vynikajúcim stravovaním počas celého programu Brainery. Moduly si môžete rozložiť do  viacerých termínov počas roka.

"Univerzita v súčasnosti opúšťa úlohu sprostredkovať informácie. Pre mladých ľudí je dnes dôležitý zážitok. Sú citliví na kvalitu stráveného času, hľadajú výnimočnosť a uznanie. Sú to náročné kritériá pre tradičný systém vzdelávania. Olívia pred študentov prišla s pútavým konceptom multidiciplinárneho charakteru - “Future skills”. Študenti tak získavajú zručnosti a spôsobilosti, okamžite využiteľné v praxi. Pozvali sme ju na významné medzinárodné podujatie, kde pripravila worshop pre akademikov partnerských univerzít. Venovala sa poznávaniu princípom riadenia kreativity s využitím poznatkov neurobiológie. Ohlasy boli výborné. Vzdelávanie s Olíviou obsahuje súčasné multidisciplinárne poznatky s vysokou aplikačnou hodnotou, vo veľmi pútavej forme."

Jana Blštáková, PhD - Associate professor, 

prodekanka Ekonomickej univerzity v Bratislave

STRETNIME SA OSOBNE

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.