BRAINERY On-line

Interaktívny formát on-line vzdelávania vašich zamestnancov.

V Brainery sa zameriavame na rozvoj výsostne aktuálnych a vitálnych tzv: "Future skills" kompetencií vašich zamestnancov, ktoré ich naučia rozmýšľať komplexnejšie, uvažovať kritickejšie, porozumieť ľudskému správaniu, zvládať vypäté situácie, vlastný emočný svet i myslieť nad rámec zaužívaných štandardov a adaptívne.

Pútavý obsah reflektujúci na aktuálne potreby, ktorý im sprostredkuje vedecké poznatky multidisciplinárneho charakteru s okamžitou aplikáciou do praxe. Zažite Olíviu v atraktívnom on-line prostredí takmer ako naživo – „Home 2 Home“.

Môžete si vybrať z 5-tich vzdelávacích modulov. Informácie, ktoré získate sú založené na najnovších poznatkoch z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie. U nás podľa hesla: „Ak pôjdeme proti vlastnej biológii, nemôžme uspieť."

Olivia H
Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018
Olívia vzdeláva:

On-Line 

Vzdelávanie z pohodlia domova alebo office cez platformu Zoom, Skype alebo Microsoft Teams.

3 hodiny

Interaktívneho, firemného workshopu k jednému modulu.

Vedecké poznatky

Postavené na štúdiách prestížnych univerzít - Stanford, Yale, MIT, Harvard a iných.

ZRUČNOSTI PRE 21. STOROČIE

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj nami zadefinovaných kompetencií kľúčový. V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si vybrať z množstva informácií tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritické i adaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom vám samo o sebe úspech nezaručí, musíte sa vedieť aj predať. Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied, vaša emocionálna a sociálna inteligencia, ktorú narozdiel od klasickej inteligencie môžete ľahšie rozvíjať. 

VZDELÁVACIE MODULY

 Každá z rozvíjaných zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností vám umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti a vytvoriť tak skutočnú pridanú hodnotu pre vás i pre vašu spoločnosť.

ELASTICKÉ MYSLENIE

ILÚZIA RACIONALITY

Ľudské rozhodovanie, kritické myslenie a veda o presviedčaní.

EMOČNÁ AGILITA

Flexibilná práca s vlastným emočným a myšlienkovým svetom namiesto emočnej rigidity.

ZMENA A ADAPTÁCIA

Adaptívne myslenie a zmena pohľadom neurovedy.

DE-STRESS

Čo nás neuroveda učí o strese a jeho zvládaní.

​Čo nás neuroveda učí a kreatívnom myslení a kognitívnej flexibilite.

"Práve v týchto neistých časoch, keď obstoja len tí nainovatívnejši a najprispôsobivejší, si uvedomujeme, že viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme ako firma rozvíjať ľudský kapitál, učiť ľudí rozmýšlať nad rámec zaužívaných štandardov a zároveň im poskytnúť profesionálneho sprievodcu z externého prostredia, ktorý ponúkne inú perspektívu a pomôže nám aktúalne výzvy zvládnuť. Preto sme sa rozhodli pre Brainery Quarantine."

 Martina Hudáková

Learning & Development Manager, Uniqa Poisťovňa

Brainery Quarantine

"HOME 2 HOME"

Learning

OBJEDNAŤ SI BRAINERY ON-LINE 

1 Modul - 3 hodiny on-line interaktívneho "Home 2 Home" vzdelávania pre max. 15 zamestnancov.

990 €

(66 €/osoba)

DO SKORÉHO VIDENIA

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

© 2020 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white