HighBrows

OSLAVUJEME POCHYBNOSŤ

Sme vzdelávacia a marketingová agentúra

NAŠE HODNOTY

H

Humanizmus

I

Intelektuálna

pokora

P

Pozitívny skepticizmus

Z

Zodpovedné konanie

Svet je komplexný,

ľudia sú komplexní. Všetko, čo sa týka nás, je častokrát zložitejšie, ako si myslíme. Naše riešenia sa snažia rešpektovať túto zložitú kauzalitu, a preto v sebe spájajú poznatky zo širokého spektra vedných disciplín - behaviorálnych vied, sociálnych vied

a neurobiológie. 

KTO SME

Sme pozitívni skeptici neúnavne snažiaci sa pochopiť zložitú rovnicu ľudského správania. Neustálym nabúravaním našich vlastných myšlienkových pochodov a konceptov, ale i tých okolo nás, sa snažíme posúvať hranice nášho poznania. Neveríme v ultimátne pravdy a dogmy a neprestávame sa pýtať, nebojíme sa meniť svoje perspektívy v dynamickej intelektuálnej ekológii. Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac. 

Olivia Hurbanova
Olívia Hurbanová
Matej Kucek
Matej Kucek
 

“The highest result of education is tolerance.”

 Helen Keller

SME NAJLEPŠIA AGENTÚRA NA SLOVENSKU.

ČO ROBÍME

Získané vhľady a poznatky zo širokého spektra vedných disciplín pretavujeme do vzdelávacích modulov a biznisových riešení. Reagujeme na aktuálne výzvy a trendy v spoločnosti a zároveň ich pomáhame klientom exekuovať pri rôznych typoch problémov tak, aby sme im umožnili byť o krok vpred v neustále meniacom sa svete plnom inovácií.

Vzdelávanie - Brainery

Marketing & Reklama

BioTech - IOrigene

 
FACH

BRAINERY

Multisensory learning experience

"V ČSOB si plne uvedomujeme potrebu neustále prinášať inovatívne produkty a služby. Nutným predpokladom pre inovatívne spoločnosti sú však ľudia: inovatívni, kreatívni, vybavení potrebnými zručnosťami pre budúcnosť. Naše ČSOB Surf Studio pripravuje rôzne eventy s cieľom budovať tieto zručnosti. Pre podporu kreativity sme si vybrali workshop Kreatívny monzún s lektorkou 

Olíviou Hurbanovou zo spoločnosti HighBrõws. Olívia nám pomohla uvedomiť si jednotlivé prvky kreatívneho myslenia a výrazne nás posunula k jeho aplikovaniu v našej každodennej práci. Ďakujeme."

Martin Renner

Špecialista inovačného štúdia, ČSOB

STRETNIME SA OSOBNE

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

© 2020 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white