top of page

BRAINERY PRE ŠKOLY

Unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj potenciálu budúcich i súčasných pedagogických zamestnancov, ako aj študentov - vysokých, stredných, ale aj základných škôl, ktorí ich naučí hlbšie porozumieť ľudskému správaniu, rozmýšľať komplexnejšie, uvažovať kriticky a nazerať na svet okolo seba tolerantnejšie. 

 

Program je založený na najnovších poznatkoch z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie. Zároveň aplikuje najefektívnejšie formy učenia, je interaktívny, využíva virtuálnu realitu a certifikované nástroje “game based learning”. Cieľom programu je praktická aplikácia inovatívych poznatkov a metód do edukačnej i manažérskej praxe. 

Olívia Hurbanová HighBrõws.png
CHIEF THOUGHT PROVOKER
  • White LinkedIn Icon

Olívia je pozitívna skeptička, lektorka a autorka konceptu Future Skills. Vyučuje na Slovensku, v zahraničí i na akademickej pôde. Mozgové závity ponamáhala klientom ako IBM, Lenovo, Dell, Swiss Re, Allianz, PWC, Henkel, Amcham a mnoho ďalším.

Za svoje dlhodobé snaženie v oblasti vzdelávania bola vo februári 2019 ovenčená titulom Lektor roka s rekordným počtom 21 nominácií.

Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018
Olivia Hurbanova skolenie

AKO BY MAL VYZERAŤ UČITEĽ 21. STOROČIA?

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj zručností a kompetencií, ktoré sú súčasťou programu Brainery, kľúčový. Prostredie plné zmien, neistoty a inovácií kladie nároky na to, aby bol učiteľ zbehlý nielen v technológiách, ale i sociálne zručný facilitátor a dokázal prinášať a aplikovať nové metódy a trendy do edukačného procesu, tak aby stmeľoval skupinu a vytváral prostredie, v ktorom žiaci dokážu naplno rozvinúť svoje vlohy a potenciál.  Základnou a absolútne nevyhnutnou výbavou učiteľa by malo byť adaptívne a inovatívne myslenie, sociálna a emočná inteligencia, vynikajúce prezentačné zručnosti a schopnosť zvládať stresové situácie. Zároveň ustavičný prílev nových vedeckých poznatkov vytvára tlak na kritické myslenie a schopnosť neustále sa vzdelávať, nasávať nové poznatky, overovať ich, revidovať,  a to aktuálne a relevantné aplikovať do svojej praxe. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Program Brainery využíva aktuálne poznatky zo širokého spektra vedných disciplín a ponúka tak vzdelávanie 21. storočia, tak pre pedagógov ako i študentov. 

Olivia

SPÚŠŤAČE SPOLOČENSKÝCH ZMIEN

Tieto fenomény formujú a radikálne menia našu spoločnosť a vyvíjajú tlak na rozvoj špecifických zručností.

*zdroj, IFTF, Future Work Skills 2030

Evolucia

Globalizácia a migrácia

detektor lzi

Informačný pretlak

robot

Automatizácia a robotizácia

VZDELÁVACIE MODULY

 Každá z rozvíjaných zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností umožnia študentom a učiteľom vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti tak, aby mohli vytárať ešte vyššiu pridanú hodnotu pre celú spoločnosť.

Každá z rozvíjaných zručností v jednotlivých vzdelávacích moduloch má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností vám umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti a vytvoriť tak skutočnú pridanú hodnotu pre vás i pre vašu spoločnosť.

Hlava

KREATÍVNY MONZÚN

ILÚZIA RACIONALITY

Ľudské rozhodovanie, kritické myslenie a veda o presviedčaní.

ROZUM A CIT

Emočná agilita a sociálna inteligencia

v každodennom živote z pohľadu neurovedy.

ZEN

Princípy ZENu pretavené do rečníckeho prejavu. Konverzačná inteligencia a storytelling.

STRATEGICKÉ VYJEDNÁVANIE

Mýty a kognitívne skreslenia v negociácii.

​Čo nás neuroveda učí o kreatívnom myslení a zmene.

"Univerzita v súčasnosti opúšťa úlohu sprostredkovať informácie. Pre mladých ľudí je dnes dôležitý zážitok. Sú citliví na kvalitu stráveného času, hľadajú výnimočnosť a uznanie.
Sú to náročné kritériá pre tradičný systém vzdelávania. Olívia pred študentov prišla s pútavým konceptom multidiciplinárneho charakteru - “Future skills”.
Študenti tak získavajú zručnosti a spôsobilosti, okamžite využiteľné v praxi. Pozvali sme ju na významné medzinárodné podujatie, kde pripravila worshop pre akademikov partnerských univerzít. Venovala sa poznávaniu princípov riadenia kreativity s využitím poznatkov neurobiológie. Ohlasy boli výborné. Vzdelávanie s Olíviou obsahuje súčasné multidisciplinárne poznatky s vysokou aplikačnou hodnotou, vo veľmi pútavej forme."

Jana Blstakova

Jana Blštáková, PhD

Associate professor, 

prodekan Ekonomickej univerzity v Bratislave

EUBA
studenti EUBA

STRETNIME SA OSOBNE

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

bottom of page