IOrigene

Nástroj na analýzu predispozícií "Future skills" kompetencií z DNA.

V dátovom svete sa pri poznaní seba samého nemôžeme spoliehať na svoje skreslené sebahodnotenie alebo osobnostné testy, ktorých exaktnosť a vedecká správnosť má svoje rezervy. Ako nástroj na dokonalejšie a vedecky podložené sebapoznanie prináša IOrigene - analýzu osobnostných charakteristík z DNA jednotlivca.

IOrigene analyzuje predispozície na kľúčové kompetencie-tvz. "Future skills" a ich váhu v genóme človeka a na základe tejto analýzu predikuje rozvojové oblasti, kariérnu cestu a definuje prostredie, ktoré je potrebné vytvoriť na rozvoj kľúčových kompetencií.

PRIPRAVUJEME

© 2020 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white