top of page

IOrigene

Nástroj na analýzu predispozícií Future Skills kompetencií z DNA.

V dátovom svete sa pri poznaní seba samého nemôžeme spoliehať na svoje skreslené sebahodnotenie alebo osobnostné testy, ktorých exaktnosť a vedecká správnosť má svoje rezervy. Ako nástroj na dokonalejšie a vedecky podložené sebapoznanie prináša IOrigene - analýzu osobnostných charakteristík z DNA jednotlivca.

IOrigene analyzuje predispozície na kľúčové kompetencie - tvz. Future Skills a ich váhu v genóme človeka a na základe tejto analýzu predikuje rozvojové oblasti, kariérnu cestu a definuje prostredie, ktoré je potrebné vytvoriť na rozvoj kľúčových kompetencií.

Skumavky IOrigene

PRIPRAVUJEME

bottom of page