BRAINERY

VEČERNÁ ŠKOLA

BRAINERY

PRE SPOLOČNOSTI

Začíname v septembri 2021

O KONCEPTE BRAINERY
Brainery mozog
Matej Kucek Brainery
Olivia Hurbanova Brainery

PRE ŠKOLY

Unikátny vzdelávací program, ktorý rozvíja tzv. “Future skills” alebo Zručnosti budúCNOSTI a reaguje tak na aktuálne výzvy a trendy vo vzdelávaní z oblasti mäkkých interpersonálnych zručností. Jeho cieľom je pripraviť ľudí na kariéru budúcnosti a spoluvytvoriť zdravú, múdru a tolerantnú spoločnosť. Spája v sebe najnovšie poznatky z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie. Aplikuje najefektívnejšie formy učenia, zapája všetky zmysly, je interaktívny, využíva virtuálnu realitu a certifikované nástroje “game based learning”.