top of page

BRAINERY

VEČERNÁ ŠKOLA

BRAINERY

PRE SPOLOČNOSTI

Nový ročník – február 2025

O KONCEPTE BRAINERY®
Brainery mozog
Matej Kucek Brainery
Olivia Hurbanova Brainery

PRE ŠKOLY

Spagetove monstrum

Unikátny vzdelávací program, ktorý rozvíja tzv. Future Skills alebo Zručnosti budúCnosti
a reaguje tak na aktuálne výzvy a trendy vo vzdelávaní z oblasti mäkkých interpersonálnych zručností. Jeho cieľom je pripraviť ľudí na kariéru budúcnosti a spoluvytvoriť zdravú, múdru a tolerantnú spoločnosť. Spája v sebe najnovšie poznatky z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie. Aplikuje najefektívnejšie formy učenia, zapája všetky zmysly, je interaktívny, využíva virtuálnu realitu a certifikované nástroje “game based learning”.

bottom of page