top of page

MODUL 3

EMOČNÁ AGILITA

Flexibilná práca s vlastným emočným a myšlienkovým svetom namiesto emočnej rigidity.

Vedieť porozumieť a navigovať svoj vnútorný svet, svoje myšlienky, emócie je dôležitý determinant našej vnútornej spokojnosti. Emócie sú hybnou silou našich rozhodnutí, majú vplyv na naše činy, kariérne smerovanie, zdravie, výkon, vzťahy a takmer na všetko okolo nás. Spoločne sa pozrieme na celé spektrum nášho emočného sveta a budeme sa ho snažiť pochopiť v celej jeho plnosti. Namiesto emočnej rigidity budeme kultivovať emočnú agilitu. Odstigmatizujeme to, čo nazývame "negatívne emócie", zbúrame najčastejšie mýty a klišé o empatii a pochopíme prečo sa nám nie vždy darí byť empatickými a čo s tým ma spoločné prostredie okolo nás. To všetko na základe najnovších poznatkov z neurobiológie a sociálnej neurovedy.

bottom of page