top of page

MODUL 2

ILÚZIA RACIONALITY

Ľudské rozhodovanie, kritické myslenie a veda o presviedčaní z pohľadu neurovedy.

Modul “Ilúzia racionality” vám pomôže pochopiť ako funguje ľudská myseľ pri rozhodovaní a ozrejmí vám, prečo racionálne argumenty zriedkakedy postačujú. Problém ľudského rozhodovania tkvie v tom, že naše myslenie je neustále ovplyvňované určitými tendenciami, ktoré sa u nás vyvinuli evolučne, ale v dnešnom svete nás často vedú k iracionálnym a chybným rozhodnutiam. Bližšie si posvietime na skreslenia, ktoré na nás číhajú v pracovnom i súkromnom živote.

Na základe viac ako 60-tich rokov výskumu vieme, prečo niektorým ľuďom hovoríme “áno” častejšie. Spoločne otestujeme univerzálne princípy presviedčania, ktoré fungujú na podvedomej úrovni a povieme si niečo viac o psychológii presvedčivosti na základe poznatkov z behaviorálnej ekonómie a sociálnej neurovedy.

bottom of page