top of page

MODUL 9

VEDA O MINDSETOCH

Čo je to mindset, ako vzniká a prečo na ňom záleží.

Ako vznikájú naše mindsety a ako ovplyvňujú náš každodenný život, zdravie a vzťahy? Inšpirovaní rigoróznymi vedeckými poznatkami sa pozrieme na to, ako môžeme zlepšiť svoj život, zdravie a výkonnosť tým, že pochopíme, ako mindsety fungujú a ako dokážu motivovať k zmene správania. Efektívna práca s mindsetmi nie je o falošnej pozitivite ani o tom, že nevyhnutne veríme, že Albertom Einsteinom sa môže stať každý. Budeme skúmať, ako zmeny v subjektívnom zmýšľaní a sociálnom kontexte môžu zmeniť objektívnu realitu prostredníctvom behaviorálnych, psychologických a fyziologických mechanizmov. Rozšírime tiež naše chápanie toho, ako mindsety ovplyvňujú dôležité výsledky v oblastiach behaviorálneho zdravia a organizačnéhej kultúry. Podrobne pochopíte, ako možno  zámerne meniť spôsoby myslenia prostredníctvom rôznych zásahov, aby sme ovplyvnili organizačný a individuálny výkon, mentálnu odolnosť a kvalitu medziľudských vzťahov.

bottom of page