top of page

MODUL 4

DE-STRESS

Čo nás neuroveda učí o strese a jeho zvládaní.

Každý z nás by chcel vedieť zmeniť svoj mozog tak, aby sa dokázal lepšie cítiť, myslieť, sústrediť i rozhodovať. Vedeli ste, že vizuálny a mentálny fokus sú priamo prepojené špecifickými okruhmi v našom mozgu? Ak chceme zvýšiť svoju produktivitu v aktuálnej dobe informačného zahltenia, efektívnejšie sa učiť a sústrediť – potrebujeme eliminovať nielen rozptylovače z externého prostredia, ale i tie vnútorné – zmenou správania, návykov i vnútorného nastavenia. Spoločne sa pozrieme na horúce novinky zo Stanfordských laboratórií, ktoré nám umožnia efektívne regulovať svoj nervový systém, zvládať samých seba, svoju pozornosť i zvýšiť vlastnú produktivitu. Techniky práce s vlastným nervovým systémom a fokusom, ktoré si spoločne osvojíme, viete okamžite aplikovať do každodenného života a navyše boli testované a validované momentálne najspoľahlivejšími technológiami.

bottom of page