BRAINERY - Zručnosti BudúCNOSTI

Zažite unikátnu víkendovú školu pod taktovkou Lektorky roka - Olívie Hurbanovej.

Brainery sa zameriavame na rozvoj kľúčových kompetencií budúcnosti tzv. "Future skills", ktoré vás naučia rozmýšľať komplexnejšie, uvažovať kritickejšie, porozumieť ľudskému správaniu a nazerať na svet okolo seba tolerantnejšie.

Víkendová škola Brainery pozostáva z 2 vzdelávacích modulov.

V sobotu sa budeme snažiť pochopiť vlastný emočný svet,

destigmatizujeme negatívne emócie a budeme kultivovať

schopnosť sociálnej inteligencie cez hlbšie pochopenie nášho biologického temperamentu a zložitej rovnice ľudského správania. V nedeľu necháme vyniknúť nášho kreatívneho génia a na vlastnej koži zažijeme limity vlastnej mysle.

Informácie, ktoré získate sú založené na najnovších poznatkoch z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie.

Okrem interaktívnych prednášok v príjemných priestoroch kaviarne Basta Fidli v Martine na námestí, vás čakajú rôzne cvičenia, testy, certifikované hry a diskusie. Po ukončení získate certifikát o absolvovaní.

Olivia Hurbanova
Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018
Podcast:
z%C3%8C%C2%8Ceny_v_biznise_edited.png
Olívia vzdeláva:
Brainery

ZRUČNOSTI PRE 21. STOROČIE

Nielen podľa nás, ale aj podľa renomovaných svetových inštitúcií ako Fortune 500 a Institute for the Future, je rozvoj nami zadefinovaných kompetencií kľúčový. V globalizovanom svete plnom informácií nie je najľahšie vedieť si vybrať z množstva informácií tie užitočné a relevantné a navyše ich následne použiť inovatívnym spôsobom. Toto všetko kladie nárok na kritické i adaptívne myslenie a schopnosť správne sa rozhodnúť. V dobe informačnej explózie je potrebné naučiť sa pracovať s kognitívnym zahltením, pozornosťou, pamäťou i stresom. Vyššia úroveň robotizácie, ktorá začína ohrozovať už aj strednú triedu, vytvára tlak na schopnosť absolútne kľúčovú a tou je rozvoj kreatívneho myslenia a inovácií. Vedieť rozmýšľať týmto spôsobom vám samo o sebe úspech nezaručí, musíte sa vedieť aj predať. Tu pomôže schopnosť argumentácie, poznatky z behaviorálnych vied, vaša emocionálna a sociálna inteligencia, ktorú narozdiel od klasickej inteligencie môžete ľahšie rozvíjať. 

UPLATNENIE VEDOMOSTÍ

Nadobudnuté poznatky a skúsenosti vám pomôžu urobiť krok vpred v týchto oblastiach:

Medziľudské vzťahy

 Kariéra a profesný rast

HR, Marketing a komunikácia

VZDELÁVACIE MODULY

 Každá z rozvíjaných zručností má svoju váhu, ale len vzájomné funkčné synergie a prepájanie týchto zručností vám umožnia vidieť a chápať svet v jeho komplexnosti a vytvoriť tak skutočnú pridanú hodnotu pre vás i pre vašu spoločnosť.

KREATÍVNY MONZÚN

ROZUM A CIT

Emočná agilita a sociálna inteligencia

v každodennom živote z pohľadu neurovedy.

​Čo nás neuroveda učí a kreatívnom myslení a zmene.

BRAINERY OČAMI ŠTUDENTOV

"... máloktoré vzdelávacie kurzy sú podložené výsledkami skutočného vedeckého bádania z kvalitných zdrojov a vedeckej literatúry..."

Jana Blštáková, PhD - prodekanka Ekonomickej univerzity v Bratislave

"...páčilo sa mi, že sme sa nedržali "zaužívaných" teóriií, práve naopak, nazerali sme na ne kritickým okom a z nových uhlov pohľadu."

Kristína M. Mendonca - FinOps manager, Amazon

"... Ak sa chcete o sebe a svojich blízkych dozvedieť viac a pozorumieť ich niekedy nepochopiteľnému správaniu, tak Brainery je jasná voľba ;)"

Radovan Debnár - CEO, Learn2Code

"Brainery mi ukázalo, čo všetko máme my-ľudia, spoločné, aké dôležité úlohy má náš mozog a ako pracovať s tým, čo nás rozdeľuje."

Nataša Rokoszová - Marketing Manager, Sportservis

"...Olívia je stále najinšpiratívnejšou ženou, akú poznám. :)"

Andrea Droščínová - Business Development Manager, Strossle

BRAINERY

Zručnosti pre 21. storočie

Kedy: víkend 22. 8. - 23. 8. 2020

Čas: sobota 8:00-17:00

        nedeľa 9:00-15:00

Kde: v priestoroch kaviarne Basta Fidli

Cena: 290 €/osoba

(možnosť fakturácie na firmu)

Cena okrem prednášok zahŕňa:

- občerstvenie a 2x obed

- školiace materiály a testy

- certifikované zážitkové hry a simulácie

Basta Fidli logo.png
 

"Brainery odporúčam ľuďom, ktorí chcú o trochu viac porozumieť sebe aj iným. Odporúčam ho ľuďom, ktorí hľadajú hlbšie súvislosti a radi o nich premýšľajú. Ľuďom, ktorí sa chcú obohatiť o nové poznatky o ľudskom správaní bez toho, aby museli študovať siahodlhe vedecké knihy a výskumy. A tiež pre ľudí, ktorí budú mať po programe chuť vedieť stále viac a teda nakoniec tie knihy študovať začnú:). Po programe Brainery sa už nebudete pozerať na svet, vzťahy, správanie tak ako predtým. Budete sa pozerať novými očami, budete mať viac pochopenia a to, čo vás možno aj doteraz hnevalo, dostanete minimálne na neutrálnu úroveň. Skrátka vás to zmení. Olívia a Matej, ďakujem!"

Lucia Krajčíková

Head of Human Resources, BNP Paribas

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my,

že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

© 2021 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white