top of page
Search

Kritické myslenie a pozitívny skepticizmus – prečo je potrebné spochybňovať?

Možno sa pýtate, čo je to vlastne pozitívny skepticizmus a prečo má vôbec zmysel mu venovať vašu pozornosť. Žijeme v obrovskej digitálnej dedine, globálne prepojenom svete a dobe informačnej explózie, máme takmer neobmedzený prístup k všakovakým informáciám. Takéto prostredie však kladie veľké nároky na schopnosť vedieť s týmito informáciami pracovať, nielen ich pasívne prijímať. Zo všetkých strán sme zavalení návodmi, všakovakými skratkami, hľadáme rýchle odpovede, no nie sme schopní sa pýtať, a už vôbec sa neučíme klásť dobré otázky. 


Pozitívny skepticizmus ako základ kritického myslenia

Pozitívny skepticizmus by nemal byť vnímaný ako negatívny alebo odmietavý postoj, nie je dogmatický ani rigidný a nemá ani nič spoločné s cynizmom. Je to v prvom rade právo na tvorivý myšlienkový nepokoj, právo nepovažovať nič za samozrejmosť, právo na zdržanlivosť pred vyslovením stanoviska, je to právo sa pýtať, právo skúmať a bádať, právo požadovať dôkazy predtým než zaujmeme stanovisko.


Pripustenie vlastnej omylnosti

kritické myslenie a pozitívny skepticizmus

Pozitívny skepticizmus nie je o presvedčení, že nejaké presvedčenie, postoj alebo myšlienka je chybná, ale o tom, že pripúšťame, že „môže“ byť chybná. Práve pripustením omylnosti, nielen tej cudzej, ale v prvom rade našej vlastnej dokážeme posúvať horizonty nášho poznania.


Cesta k lepšej spoločnosti

Ak totiž chceme v dnešnom svete obstáť a nebyť v ňom ľahkou korisťou pre rozmanité formy manipulácie, musíme sa naučiť informácie nielen selektovať, ale v prvom rade overovať, spochybňovať a často práve ich spochybnením sa dopracovať k novému poznaniu. A potom spochybňovať zas a znova. Riešenie vidíme v budovaní kultúry, kde kritické myslenie, pochybnosť a intelektuálna pokora bude oceňované viac ako sebavedomie a neotrasiteľná viera v správnosť vlastných názorov. Lebo akákoľvek zmysluplná zmena často začína dobrou otázkou a pochybnosťou. Ak do každej sociálnej interakcie, či konfliktu vstupujeme s predpokladom, že sa môžeme mýliť, vytvárame tak elementárny predpoklad niečo sa naučiť, namiesto toho, aby sme sa každý na inom brehu konzervovali vo vlastnej pravde. Práve pochopením a pripustením vlastnej obmedzenosti a omylnosti sa dokážeme dopracovať k toleratnému pohľadu na svet okolo. Skúsite to s nami? Navštívte našu večernú školu Brainery.

Comments


bottom of page