BRAINERY Quarantine  

On-line formát interaktívneho vzdelávania
s Lektorkou roka priamo vo vašej obývačke.

Zameriavame na rozvoj výsostne aktuálnych a vitálnych tzv: "Future skills" kompetencií, ktoré vás naučia rozmýšľať komplexnejšie, uvažovať kritickejšie, porozumieť ľudskému správaniu, zvládať vypäté situácie, vlastný emočný svet i myslieť nad rámec zaužívaných štandardov a adaptívne.

V BRAINERY Quarantine pre jednotlivcov na vás čakajú 3 moduly,

v ktorých vás prevedieme témou Emočná agilita - flexibilná práca s vlastným emočným a myšlienkovým svetom. Moduly môžete absolvovať samostatne alebo kompletne, a získať tak ucelený pohľad na emócie v našom prežívaní, správaní a sociálnej interakcii. Informácie, ktoré získate sú založené na najnovších poznatkoch z behaviorálnych vied a neurobiológie s okamžitou praktickou aplikáciou. 

Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018
Olívia vzdeláva:

On-Line 

Vzdelávanie z pohodlia vášho domova cez platformu Zoom.

Nie je potrebná inštalácia. 

2 hodiny

Interaktívnej prednášky na tému Emočná agilita z konceptu Zručnosti BudúCNOSTI. 

Vedecké poznatky

Postavené na štúdiách 

prestížnych univerzít - Standford, Yale, MIT, Harvard a iných.

EMOČNÁ AGILITA

Vedieť porozumieť a navigovať svoj vnútorný svet, svoje myšlienky, emócie je dôležitý determinant našej vnútornej spokojnosti. Emócie sú hybnou silou našich rozhodnutí, majú vplyv na naše činy, kariérne smerovanie, zdravie, výkon, vzťahy a takmer na všetko okolo nás. Spoločne sa pozrieme na celé spektrum nášho emočného sveta a budeme sa ho snažiť pochopiť v celej jeho plnosti. Namiesto emočnej rigidity budeme kultivovať emočnú agilitu. Odstigmatizujeme to, čo nazývame "negatívne emócie", zbúrame najčastejšie mýty a klišé o empatii a pochopíme prečo sa nám nie vždy darí byť empatickými a čo s tým ma spoločné prostredie okolo nás. To všetko na základe najnovších poznatkov z neurobiológie a sociálnej neurovedy.

MODULY

 Každý z modulov i samostatne poskytuje informačnú hodnotu s okamžitou využiteľnosťou v praxi. Moduly je možné absolvovať jednotlivo alebo absolvovať celú sériu v troch blokoch a získať tak ucelený pohľad na emócie a emočnú agilitu. 

EMOČNÁ AGILITA 1

EMOČNÁ AGILITA 2

EMOČNÁ AGILITA 3

14. 5. - Biologická typológia osobnosti podložená desiatkami rokov výskumu a výsledkami z fMRI nám pomôže hlbšie pochopiť seba i ostatných. Vysvetlíme si, ako náš biologický temperament ovplyvňuje naše správanie, rozmýšlanie, náš slovník či neverbálny prejav.

29. 4. - Emočná agilita ako flexibilná prácá s vlastným emočným a myšlienkovým svetom. Benefity negatívnych emócií a ich evolučný význam. Posvietime si na to, ako náš mozog emócie konštruuje a tiež na základné ingredience, z ktorých emócia vzniká a dozvieme sa ako zmeniť recept, aby sme z nich uvarili chutnejší zážitok. Na zdravie.

7. 5. - V tomto module sa pozrieme na to, či existuje vedecký dôkaz pre klasický koncept "univerzálnosti emócií" i na komplexný fenomén empatie, jej formy a rôzne bariéry, ktoré ju limitujú.

"Práve v týchto neistých časoch, keď obstoja len tí nainovatívnejši a najprispôsobivejší, si uvedomujeme, že viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme ako firma rozvíjať ľudský kapitál, učiť ľudí rozmýšlať nad rámec zaužívaných štandardov a zároveň im poskytnúť profesionálneho sprievodcu z externého prostredia, ktorý ponúkne inú perspektívu a pomôže nám aktúalne výzvy zvládnuť. Preto sme sa rozhodli pre Brainery Quarantine."

 Martina Hudáková, Learning & Development Manager, Uniqa Poisťovňa

"HOME 2 HOME"

vzdelávanie

REGISTROVAŤ SA DO BRAINERY QUARANTINE 

7. 5. 17:00-19:00 Modul: Emočná agilita 2

2 hodiny on-line interaktívneho "Home 2 Home" vzdelávania s Lektorkou roka 2018 v slovenskom jazyku.

59 €

DO SKORÉHO VIDENIA

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

© 2020 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white