BRAINERY Quarantine  

On-line formát interaktívneho vzdelávania
s Lektorkou roka priamo vo vašej obývačke.

Zameriavame na rozvoj výsostne aktuálnych a vitálnych tzv: "Future skills" kompetencií, ktoré vás naučia rozmýšľať komplexnejšie, uvažovať kritickejšie, porozumieť ľudskému správaniu, zvládať vypäté situácie, vlastný emočný svet i myslieť nad rámec zaužívaných štandardov a adaptívne.

V BRAINERY Quarantine pre jednotlivcov na vás čakajú 3 moduly,

v ktorých vás prevedieme témou Emočná agilita - flexibilná práca s vlastným emočným a myšlienkovým svetom. Moduly môžete absolvovať samostatne alebo kompletne, a získať tak ucelený pohľad na emócie v našom prežívaní, správaní a sociálnej interakcii. Informácie, ktoré získate sú založené na najnovších poznatkoch z behaviorálnych vied a neurobiológie s okamžitou praktickou aplikáciou. 

Olívia Hurbanová
Lektorka roka 2018
Olívia vzdeláva:

On-Line 

Vzdelávanie z pohodlia vášho domova cez platformu Zoom.

Nie je potrebná inštalácia. 

2 hodiny

Interaktívnej prednášky na tému Emočná agilita z konceptu Zručnosti BudúCNOSTI. 

Vedecké poznatky

Postavené na štúdiách 

prestížnych univerzít - Standford, Yale, MIT, Harvard a iných.

"Práve v týchto neistých časoch, keď obstoja len tí nainovatívnejši a najprispôsobivejší, si uvedomujeme, že viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme ako firma rozvíjať ľudský kapitál, učiť ľudí rozmýšlať nad rámec zaužívaných štandardov a zároveň im poskytnúť profesionálneho sprievodcu z externého prostredia, ktorý ponúkne inú perspektívu a pomôže nám aktúalne výzvy zvládnuť. Preto sme sa rozhodli pre Brainery Quarantine."

 Martina Hudáková

Learning & Development Manager, Uniqa Poisťovňa

REGISTROVAŤ SA DO BRAINERY QUARANTINE 

7. 5. 17:00-19:00 Modul: Emočná agilita 2

2 hodiny on-line interaktívneho "Home 2 Home" vzdelávania s Lektorkou roka 2018 v slovenskom jazyku.

59 €

DO SKORÉHO VIDENIA

Ak máte odvahu, pridajte sa k nám, možno zistíte rovnako ako my, že viete omnoho menej ako ste predpokladali, ale chápete o čosi viac.

© 2021 by HighBrõws 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • icon-smarthead-white