top of page

MODUL 8

VIRTUÁLNA KOLABORÁCIA

Virtuálna kolaborácia pohľadom neurovedy.

Prečo je pre ľudí často náročné pracovať s inými ľuďmi

virtuálne bez bezprostredného fyzického kontaktu? Odpoveď leží v našej hlave. Cez poznatky neurobiológie si posvietime si na potenciálne nástrahy a bariéry, ktoré so sebou prináša virtuálna forma riadenia tímov a dozvieme sa ako ich eliminovať. Ak pochopíme ako predikovať očakávania a potreby ľudí a podarí sa nám nastavitť celú spoluprácu spôsobom, ktorý rešpektuje práve neurobiologické predpoklady takejto formy spolupráce, dokážeme zvýšiť našu efektivitu, vytvoriť dôveru, angažovanosť, udrzať ľudí motivovaných a v neposlednom rade ušetriť zdroje.

bottom of page